Pravica do odstopa od pogodbe

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

1. Kupec ima pravico odstopiti od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh od dneva, ko Kupec fizično pridobi v posest zadnji artikel ali od dneva v katerem tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo je navedel Kupec, pridobi v posest zadnji artikel.

 

2. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora Kupec obvestiti Prodajalca (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo.

 

3. Za izpolnitev roka za odstop od pogodbe je treba izjavo o odstopu od pogodbe poslati na elektronski naslov Prodajalca (info@zrcalomat.si) pred iztekom roka 14 dni od dneva dobave blaga. Vzorec ustrezne izjave je na voljo na koncu tega pravilnika.

 

4. Prodajalec ne nosi stroškov prevoza v zvezi z vračilom blaga s strani Kupca zaradi odstopa od pogodbe.

 

5. Blago je treba vrniti v 14 dneh po vložitvi izjave o odstopu od pogodbe.

 

 

Posledice odstopa od pogodbe

 

1. V primeru odstopa od te pogodbe Prodajalec vrne vsa plačila, ki jih je prejel od Kupca. Prodajalec je dolžan Kupcu povrniti stroške dostave naročenega blaga - do zneska, ki ustreza najcenejši možnosti dostave, ki je na voljo v dani ponudbi.

 

2. Vračilo se izvede z enakimi plačilnimi sredstvi, ki jih je Kupec uporabil v prvotni transakciji, razen če se Kupec in Prodajalec dogovorita drugače.

 

3. Sredstva bodo vrnjena najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je bil Prodajalec obveščen o odločitvi o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe. Vračilo je lahko zadržano do trenutka prejetja artikla ali dokler nam ne predložite dokazila, da ste

ga poslali nazaj, karkoli nastopi prej.

 

4. Kupec je odgovoren tudi za zmanjšanje vrednosti artikla, ki je posledica njegove uporabe na drugačen način, kot je bil potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja artikla.

 

5. Pravica Kupca do odstopa od pogodbe je izključena v naslednjih primerih:

- pogodbe, pri katerih je predmet storitve nemontažni artikel, izdelan po specifikacijah potrošnika ali za zadovoljevanje njegovih individualnih potreb,

- pogodbe, pri katerih je predmet storitve artikel, dostavljen v zaprtem paketu, ki ga po odprtju paketa zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti, če je bila embalaža po dostavi odprta

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

Kliknite za prenos.

 

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti le, če želite odstopiti od pogodbe)

 

– Naslovnik: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

– S tem vas obveščam o svojem odstopu od kupoprodajne pogodbe za naslednje artikle:

– Datum nakupa:

– Številka naročila (iz obvestila o nakupu):

– Ime in priimek Kupca:

– Naslov Kupca (dostava blaga):

– Datum oddaje izjave o odstopu od pogodbe:

– Številka bančnega računa za vračilo:

– Razlog za vračilo (prosimo, izberite številko s spodnjega seznama)*:

– Podpis Kupca (samo če je obrazec poslan v papirni različici):

 

Razlog za vračilo*:

1 - ni mi všeč
2 - slaba kakovost
3 - napačna velikost
4 - opis blaga, ki ni v skladu z dostavljenim blagom
5 - brez razloga

 

Prosimo, da nas o odstopu od pogodbe obvestite po elektronski pošti na naslov info@zrcalomat.si 

To bo pospešilo postopek vračila kupnine za vaše naročilo.