Splošni pogoji poslovanja

 

§ 1 Splošne informacije

 

1.1. Trgovino Zrcalomat upravlja podjetje Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o., registracijski podatki: Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, NIP: 6462933172, REGON: 243492288. vpisana v register podjetnikov državnega sodnega registra, ki ga vodi Okrožno sodišče KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII gospodarski oddelek državnega sodnega registra, pod številko KRS: 0000493662. pooblaščena oseba za zastopanje družbe je Mateusz Gabryś, predsednik uprave.

1.2. Ta pravilnik določa pogoje uporabe spletne strani. Uporabnik spletnega mesta je dolžan prebrati vsebino pravilnika, nakup pa dokazuje, da ga potrjuje.

1.3. Za vsa razmerja, ki izhajajo iz pogodbe med info@decormat.si in strankami, veljajo splošni pogoji. Odstopanja se upoštevajo le v primerih, ko so bila predhodno pisno potrjena med Prodajalcem in Kupcem ali so bila določena v teh pogojih trgovanja.

1.4. Kupec se z oddajo naročila zavezuje, da bo posredoval popolne in resnične osebne podatke. V primeru posredovanja lažnih podatkov je za nastalo škodo odgovoren kupec.

 

§ 2 Sklenitev pogodbe

 

2.1. Slike in kateri koli drugi izdelki, ki jih decormat.si predstavlja na internetu ali drugih medijih, ne predstavljajo trgovske , in samo povabilo kupcu, da odda ponudbo za nakup. Ponudbe za nakup je mogoče oddati preko spletne strani info@zrcalomat.si v obliki spletnih obrazcev ali pisno na e-naslov.

2.2. Oddaja naročila v spletni trgovini je enakovredna izražanju želje za sklenitev kupoprodajne pogodbe pod pogoji, določenimi v tem pravilniku in naročilu.

2.3. Stranka je dolžna pri oddaji naročila upoštevati celotno ceno naročila. Vse cene na spletni strani so bruto cene z vključenim 22% DDV in ne vključujejo stroškov pošiljanja.

2.4. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne izvedbo storitve in izpolnitev naročila, če izdelki vsebujejo vsebino, ki je v nasprotju z zakonom, spodobnostjo ali načeli družbenega sobivanja. Trgovina si pridržuje tudi pravico do spremembe cen ponujenega blaga, kot tudi do spremembe višine stroškov dostave naročenih artiklov.

 

§ 3 Plačilo

 

3.1. Plačila za naročila se lahko izvedejo v obliki:
- predplačila z običajnim bančnim nakazilom, preko PayU in PayPal
3.2. Prodajalec si pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti določene oblike plačila.

Znesek plačila po povzetju ne sme presegati 141 EUR. Naročila nad tem zneskom je treba plačati v celoti, preden se začne postopek izpolnjevanja.

 

§ 4 Dostava

 

4.1. Izdelki se pošiljajo iz Poljske.

4.2. Naročeni izdelki so odposlani preko kurirske službe, Če je dajatev zaračunana, njene stroške krije kupec.

4.3. Začetek datuma izpolnitve naročila je pošiljanje elektronskega sporočila, ki potrjuje sprejetje naročila v izvedbo. To se naredi po prejemu popolnih informacij v zvezi z naročilom. Rok dobave je vsakič naveden na kartici izdelka v postopku naročanja. Najdaljši čas izvedbe naročila je 2 delovna dneva. Poleg tega je treba dodati 1-3 delovne dni za kurirja.

  

§ 6 Omejevanje odgovornosti

 

6.1. Prodajalec ne odgovarja za pomanjkanje trajnega dostopa do Spletne trgovine in hitrost delovanja sistema ter za tehnične in elektronske napake, ki nastanejo med postopkom naročanja, če so vzrok za njihov nastanek dejavniki, na katere trgovina ne more vplivati.

 

§ 7 Pravica do odstopa od pogodbe

 

7.1. Kupec ima pravico odstopiti od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh od dneva, ko Kupec fizično pridobi v posest zadnji artikel ali od dneva v katerem tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo je navedel Kupec, pridobi v posest zadnji artikel.

7.2. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora Kupec obvestiti Prodajalca (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo.

7.3. Za izpolnitev roka za odstop od pogodbe je treba izjavo o odstopu od pogodbe poslati na elektronski naslov Prodajalca (info@zrcalomat.si) pred iztekom roka 14 dni od dneva dobave blaga. Vzorec ustrezne izjave je na voljo na koncu tega pravilnika.

7.4. Prodajalec ne nosi stroškov prevoza v zvezi z vračilom blaga s strani Kupca zaradi odstopa od pogodbe.

7.5. Blago je treba vrniti v 14 dneh po vložitvi izjave o odstopu od pogodbe.

 

Pravica do odstopa od pogodbe

 

§ 8 Reklamacije

 

8.1. Prodajalec zagotavlja 24-mesečno garancijo za ponujene izdelke. Ta rok velja od dneva, ko je izdelek dostavljen kupcu.

8.2. Prodajalec zagotovi navodila za namestitev izdelka.

8.3. Kupec mora takoj po ugotovitvi neskladnosti storitve s pogodbo vložiti pisno reklamacijo na elektronski naslov: tulup@tulup.si

8.4. Prodajalec je dolžan reklamacijo obravnavati v 14 dneh od njene prijave.

8.6. Če se ugotovi, da je dobavljeno blago v neskladju s pogodbo, torej ima napako, ki zmanjšuje njegovo vrednost ali uporabnost, ali je blago dostavljeno nepopolno, ima kupec pravico zahtevati, da se izdelek uskladi s pogodbo z brezplačnim

popravilom, zamenjavo izdelka z novim ali v primeru odsotnosti takšne možnosti - vračilo vplačanih sredstev za naročilo.

8.7. Prodajalec ima pravico zahtevati od kupca vračilo blaga z napako.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

9.1. V zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, se uporabljajo določbe civilnega zakonika ali drugih pravnih predpisov, ki se nanašajo na delovanje spletnih strani in spletnih trgovin.
9.2. Zrcalomat.si si pridržuje pravico do sprememb teh predpisov.